Πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων – τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία πρέπει να παρέχετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα START IN, χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διαχείρισης.

Στην πλατφόρμα START IN μία από τις κύριες προτεραιότητές μας είναι το απόρρητο των επισκεπτών μας. Αυτό το έγγραφο Πολιτικής απορρήτου περιέχει τύπους πληροφοριών που συλλέγονται και καταγράφονται από την πλατφόρμα START IN και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ως “υπηρεσία” νοείται η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που δημιουργήθηκε στο έργο START IN (αριθμός έργου 2017-1-TR01-KA201-046635) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης http://startinproject.com/

 

Προσωπικά δεδομένα

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, πρέπει να παρέχετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα (όνομα, επώνυμο, e-mail και προαιρετικά δεδομένα που μπορούν να προστεθούν στο προφίλ). Σε περίπτωση που δεν παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι απαιτείται συναίνεση από τρίτους σε περίπτωση που αποκαλύπτονται στην πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται πρέπει να είναι έγκυρα, ακριβή, ενημερωμένα και όλες οι αλλαγές θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Αρχεία καταγραφής

Η πλατφόρμα START IN ακολουθεί μια τυπική διαδικασία χρήσης αρχείων καταγραφής. Αυτά τα αρχεία καταγράφουν τους επισκέπτες ενός ιστοτόπου. Όλες οι εταιρείες φιλοξενίας ιστοτόπων το κάνουν αυτό και είναι μέρος των υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, τύπο προγράμματος περιήγησης, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), σήμανση ημερομηνίας και ώρας, σελίδες αναφοράς / εξόδου και πιθανώς τον αριθμό των κλικ. Δεν συνδέονται με πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Ο σκοπός των πληροφοριών είναι η ανάλυση των τάσεων, η διαχείριση του ιστότοπου, η παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπο και η συλλογή δημογραφικών πληροφοριών.

 

Cookies και Web Beacons

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, η πλατφόρμα START IN χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών και των σελίδων του ιστοτόπου στις οποίες είχε πρόσβαση ή επισκέφτηκε ο χρήστης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή / και άλλες πληροφορίες.

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους των  αντίστοιχων προγραμμάτων περιήγησης σχετικά με την Πολιτική Cookies.

 

Πολιτική Απορρήτου μόνο για το διαδίκτυο

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις διαδικτυακές μας δραστηριότητες και για τους επισκέπτες του ιστότοπού μας σχετικά με τις πληροφορίες που μοιράστηκαν ή / και συλλέγουν στην πλατφόρμα START IN. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται εκτός διαδικτύου ή μέσω καναλιών διαφορετικών από αυτήν την πλατφόρμα.

 

Σκοπός της χρήσης πληροφοριών

Η συλλογή Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να παρέχει στους χρήστες ασφαλή, χωρίς προβλήματα και προσαρμοσμένη πρόσβαση στην υπηρεσία. Επιπλέον, τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εγγραφή του Χρήστη και την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία. Προσωπικά δεδομένα ή τμήματα αυτών, θα μπορούσαν επίσης να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες της υπηρεσίας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προφίλ του χρήστη.

Η πλατφόρμα START IN συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη στο βαθμό που επιτρέπεται ή είναι απαραίτητο για να παρέχει στον Χρήστη υπηρεσία και βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων, να συγκρίνει πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια, να επιλύσει διαφωνίες, να επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη, να προσαρμόσει, να αναλύσει και να βελτιώσει την υπηρεσία, να προστατεύσει τα συμφέροντα του χρήστη και συμβάλει στην πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών βάσει της παρεχόμενης υπηρεσίας και επίσης για τη βελτίωσή τους προκειμένου να αυξηθεί η ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται η υπηρεσία.

 

Πολιτική διατήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Όλα τα συστήματα παραγωγής της πλατφόρμας START IN εξασφαλίζονται με καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας για γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση απροσδόκητων συμβάντων, όπως για παράδειγμα βλάβες υλικού. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ληφθεί ένα αίτημα για αφαίρεση προσωπικών δεδομένων, γίνεται διαγραφή χωρίς περιττή καθυστέρηση από τα συστήματα παραγωγής, αλλά τα δεδομένα εξακολουθούν να υπάρχουν στα αντίγραφα ασφαλείας. Τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται εντελώς μετά από έναν πλήρη κύκλο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που είναι έως και 60 ημερολογιακές ημέρες.

 

Απενεργοποίηση λογαριασμού

Μετά τη λήψη ενός αιτήματος διαγραφής προσωπικών δεδομένων, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα κλειδωθούν χωρίς περιττή καθυστέρηση και η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν θα είναι πλέον δυνατή. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκευτούν για έως και 30 ημερολογιακές ημέρες καθιστώντας δυνατή την ανάκτηση σε περίπτωση που το αίτημα απενεργοποίησης λογαριασμού υποβλήθηκε κατά λάθος. Μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες, η αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων δεν θα είναι πλέον δυνατή.

Για τη διατήρηση των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και για την αποφυγή σύγχυσης για άλλους χρήστες, ορισμένο περιεχόμενο δεν θα διαγραφεί. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και έχουν εισαχθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία (όπως για παράδειγμα μηνύματα ή αρχεία). Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού, αυτές οι πληροφορίες θα επισημανθούν ως “Απενεργοποιημένος χρήστης”. Πριν από το αίτημα απενεργοποίησης λογαριασμού, το προαναφερθέν περιεχόμενο μπορεί να διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο.

 

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα START IN, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου μας και αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας, μέσω email (startinprojectlearning@gmail.com) ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Manisa Provincial Directorate of National Education

Nişancıpaşa Mah. Atatürk Blv. No 36/A 45010 Şehzadeler/Manisa TURKEY